Past Result

বিগত কয়েক বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

পরীক্ষার সন মোট পরীক্ষার্থী A+ A A- B C D F পাসের হার
2015 114 77 35 1 1 00 00 00 100%
2014 76 67 19 00 00 00 00 00 100%
2013 73 30 41 2 00 00 00 00 100%
2012 62 21 37 3 00 00 00 00 100%

জেএসসি পরীক্ষা

পরীক্ষার সন মোট পরীক্ষার্থী A+ A A- B C D F পাসের হার
2015 103 30 56 13 2 00 00 2 98.06%
2014 89 39 39 8 3 00 00 00 100%
2013 104 43 55 6 00 00 00 00 100%
2012 115 9 64 30 10 2 00 00 100%

এসএসসি পরীক্ষা

পরীক্ষার সন বিভাগ মোট পরীক্ষার্থী A+ A A- B C D F পাসের হার
2016 বিজ্ঞান 51 12 32 7 0 0 0 0 100%
ব্যবসায় 45 3 29 11 2 0 0 0 100%
2015 বিজ্ঞান 49 31 17 1 0 0 0 0 100%
ব্যবসায় 57 11 34 11 1 0 0 0 100%
2014 বিজ্ঞান 40 24 15 1 0 0 0 0 100%
ব্যাবসায় 34 15 15 2 1 0 0 1 97.06%
2013 বিজ্ঞান 33 13 18 2 0 0 0 0 100%
ব্যবসায় 40 2 23 14 1 0 0 0 100%
2012 বিজ্ঞান 27 14 11 2 0 0 0 0 100%
ব্যবসায় 32 4 25 3 0 0 0 0 100%